Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların herhangi bir çekişme öne sürmeksizin, anlaşarak evlilik birliğinin sona erdirildiği bir dava türüdür.

Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Davası

Evlilik birliği içinde duygusal, ekonomik, cinsel, fiziksel ve sosyal şiddet hallerinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması, şiddetli geçimsizlik

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası

Eşlerden birinin akıl hastalığına yakalanması durumunda diğer eş için evlilik çekilmez bir hal alabilir. Bu durumda akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açılablir.

Zina Sebebiyle Boşanma Davası

Zina sebebiyle boşanma davası açılırken zinanın ispatlanması çok önemlidir. Zina boyutuna ulaşmayan davranışlar sebebiyle dava açılamaz

Hayata Kast, Pek Kötü Davranış ve Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası

Hayata kast, pek kötü davranış ve onur kırıcı davranış sebebiyle evlilik artık çekilmez

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası

Suç işleme  sebebiyle boşanma davası veya haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma

Zinaya Dayalı Boşanma Davalarındaki Delil Çeşitleri

Bu yazımızda zinaya dayalı boşanma delil çeşitleri nin neler olabileceği hakkında kısa açıklamalar yapılmıştır.

Boşanma Davasında Kusur Belirlenmesi ve Etkisi

Boşanma davasında kusur durumunun belirlenmesi son derece önemlidir.Kusur durumuna göre de hükmedilen maddi ve manevi tazminat miktarı

Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanma davalarında en çok merak edilen konulardan biri de kusurlu olan taraftan ne kadar tazminat alınabileceğidir.

Boşanma Davasında Koruma ve Uzaklaştırma Kararı

Aile içi şiddet sebebiyle şiddet uygulayan kişiye karşı boşanma davasıyla veya öncesinde mahkemece verilen koruma tedbirleri ve uzaklaştırma kararı

Zinaya Dayalı Boşanma Davası Örneği

Zinaya dayalı boşanma davası örneği hazırlayarak dava açmayı düşünen veya davalı durumda bulunacak kişilere bi öngörü kazandırma gayesi güttük 

Suç İşleme Sebebine Dayalı Boşanma Davası Örneği

Suç işleme sebebine dayalı boşanma davası örneği hazırlayarak dava açmayı düşünen veya davalı durumda bulunacak kişilere öngörü kazandırma gayesi güttük 

Boşanma Sebebi Değiştirilebilir mi?

Boşanma sebebi değiştirilebilir mi? boşanma davalarında dava devam ederken ortaya çıkan özel yada genel boşanma sebeplerinden birinin varlığı

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası

Boşanma davası reddedildikten sonra, evlilik birliği en az üç yıl boyunca sağlanamıyor ise fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası açılabilir.

Yoksulluk Nafakası Davası

Yoksulluk nafakası boşanma davası ile birlikte istenebileceği gibi ayrı bir dava ile de talep edilebilir.Yoksulluk nafakası davası için bize ulaşınız.

Nafaka Davası Cevap Dilekçesi

Evlilik birliği devam ederken eşlerden birisi boşanma davası açmayıp bunun yerine tedbir nafakası talebinde bulunabilir.

Boşanma Davası Yargılama Usulü

Boşanma davası usulü ekseriyetle Hukuk Muhakemeleri Kanununa tabidir. Ancak bunun yanında kendisine has yargılama usulü de vardır.

Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Davası Örneği 1

Bu yazımızda şiddetli geçimsizlik boşanma davası örneği hazırlayarak taraflardan birinin tam kusurlu olduğu diğer tarafın kusurunun bulunmadığı

Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Davası Örneği 2

Bu yazımızda şiddetli geçimsizlik boşanma davası örneği 2 hazırlayarak, eşit kusurlu olan ve  dava açmayı düşünen veya davalı durumda bulunacak kişilerin

Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Davası Örneği 3

Bu yazımızda şiddetli geçimsizlik boşanma davası örneği 3 hazırlayarak, taraflardan birinin fazla kusurlu olduğu diğer tarafın daha az kusurunun olduğu

Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Terk sebebiyle boşanma davası teknik ve mutlak şekil şartları olan bir dava çeşidi olması nedeniyle bu davayı tarafların mutlaka bir boşanma avukatı

Terk Sebebiyle Boşanma Davası Örneği

Terk sebebiyle boşanma davası örneği hazırlayarak dava açmayı düşünen veya davalı durumda bulunacak kişilere öngörü kazandırma gayesi güttük.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Bu yazımızda yabancı mahkeme tarafından verilmiş boşanma kararının Türkiye'de tanınması ve tenfizi şartlarını ve boşanma tanıma tenfiz davası sonuçlarını açıklamaya çalıştık.     

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Örneği

Boşanma tanıma tenfiz davası örneği hazırlayarak dava açmayı düşünen veya davalı durumda bulunacak kişilere öngörü kazandırma gayesi güttük.

Aşırı Kıskançlık Boşanma Sebebi Midir?

Bu yazımızda aşırı kıskançlık davranışının boşanma sebebi olup olmadığı Yargıtay kararları eklenerek kaleme alınmıştır.