Boşanma davalarında en çok merak edilen konulardan biri de kusurlu olan taraftan ne kadar tazminat alınabileceğidir. Ankara Boşanma tazminat avukatı olarak bizlere danışabilirsiniz.

A) Genel Olarak

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 174. Maddesinin 1. Fıkra göre mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanma davalarındaki kusur durumuna ilişkin Boşanma Davasında Kusur Belirlenmesi ve Etkisi isimli yazımızı inceleyebilirsiniz.

Medeni kanunumuzun 174. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince manevi tazminat boşanmanın eşlerle ilgili mali sonuçlarından biridir. Manevi tazminata hükmedilmesi için boşanmaya sebep olan olayların tazminat isteyenin kişilik haklarını zedelenmiş olması gerekir.

Maddi ve Manevi tazminat talepleri boşanma davasının fer’i sonuçları arasında yer alması nedeniyle mahkeme bu tazminatlara hükmedebilmesi için taraflarca talep edilmesi gerekir.

Maddi ve manevi tazminat davaları boşanma davasında talep etmediği zaman boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 1 yıllık zaman aşımına tabidir.

Maddi ve manevi tazminat talepleri boşanma davası ile birlikte açıldığında herhangi bir harç alınmaz ancak boşanma davası kesinleştikten sonra açıldığında bağımsız bir dava olduğu için harca tabidir.

B) Uygulamada Verilen Maddi ve Manevi Boşanma Tazminat Miktarları

Maddi tazminat miktarı tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına belirlenir, tarafların tazminat talebi belirsiz ise hakim tarafından bu talep açıklattırılır. Bu konuda bilirkişi raporu alınması zorunlu değildir. Tarafların banka kayıtları, tapu ve araç kayıtları, kolluk araştırma raporu ve SGK kayıtları getirilip incelenerek hakkaniyete göre tazminat kararını verir hakim.

Manevi tazminat miktarının takdirinde kanun koyucu hakime geniş bir taktir yetkisi vermiştir. Hakim, manevi tazminat borçlusunun mali durumu zayıf olsa bile tazminattan bahsedilmektedir. Ancak tazminat borçlusunun yüksek bir gelire sahip olması halinde tazminat talep eden eş meslek, sanat icra edebilecek olsa dahi lehine tazminat hükmedilebilir.

Mahkeme Manevi Tazminat miktarı ile ilgili kararını verirken Tazminat borçlusunun Kusur yoğunluğuna, tarafların ödeme gücüne, evlilik süresine, çocuk sayısına, çocukların yaş ve eğitim durumlarına, boşanan eşin çalışıp çalışmama durumuna, boşanan eşin yaşına, yeniden evlenme durumuna, Manevi Tatmin ölçülerine göre hakkaniyetle kararını verir.

Örneğin; her iki tarafın asgari ücret ile çalıştığı lehine Manevi tazminat hükmedilen 25 yaşında, çocukları olmayan 3 yıl evli kalan eş lehine Mahkeme 10.000,00 TL’ye hükmetmiştir.

Boşanma davaları konusunda daha geniş bilgi için bize ulaşın;

Demir Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak  boşanma davaları konusunda Ankara’da avukatlık hizmeti vermekteyiz. Bize iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.                                                                                                            

                                                               DEMİR HUKUK VE DANIŞMANLIK