zina sebebiyle boşanma davası

 

A)Genel Olarak;

Medeni Hukukumuzda, boşanma sebepleri “özel sebepler” ve “genel boşanma sebebi” olarak iki  grupta düzenlenmiştir. Genel boşanma sebebi, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Bu boşanma sebebi genel olarak şiddetli geçimsizlik olarak adlandırılmaktadır.

Özel boşanma sebepleri ise, zina (m.161),  hayata kast, pek kötü muamele ve ağır derecede onur kırıcı davranış (m.162), haysiyetsiz hayat sürme ve suç işleme (m.163),  terk (m.164), akıl hastalığı (m.165) şeklinde medeni kanunumuzda sayılmıştır.

Zina, Türk Medeni Kanunun 161. maddesinde düzenlenen özel boşanma sebeplerinden biridir. Evlenme ile birlikte çeşitli sorumluluk altına girilmektedir. Bu sorumluluklardan biri de hiç kuşkusuz cinsel sadakattir. Kadın veya erkek eşten birinin zina yapması durumunda bu özel boşanma sebebi gerçekleşmiş olmaktadır.

Zina, mutlak boşanma sebeplerindedir. Yani, zina yapan kadın veya koca asli ve tam kusurludur. Kusur durumu, maddi ve manevi tazminatın hükmedilmesinde ve miktarında önem arz etmektedir.

B) Zina Nasıl İspatlanır?

Boşanma davası açılırken zinanın ispatlanması çok önemlidir. Zina boyutuna ulaşmayan davranışlar sebebiyle, zina sebebiyle boşanma davası açılamaz.

Boşanma sebepleri her ne kadar Medeni Kanunumuzca sayılmış olsa da hangi hareketlerin hangi boşanma sebebine girdiği Yargıtay içtihatlarıyla şekillenmektedir.

Örneğin; erkeğin başka bir kadınla aynı otel odasında kaldığının mahkeme dosyasına gelen evraklarla ispatlandığı durumlarda zina ispatlanmış olur.

Ancak bazı durumlarda zina şüphesi bulunmasına rağmen zinanın ispatı sağlanamamış olabilir.

Örneğin; Yargıtay bir kararında kadının başka bir erkekle ilişki yaşadığına dair duyum ve dedikoduların olduğu, evine yabancı bir erkeğin geldiğinin beyan edildiği, davacı kadının eşini sevmediğini beyan ettiğinin tanık ifadelerinden anlaşıldığı, durumlarda kadının eylemini, zina boyutuna varmayan güven sarsıcı davranış olarak tespit etmiştir.

Dolayısıyla, zina sebebiyle boşanma davası açarken delilleri belirleme ve toplamada boşanma avukatından yardım almanız yararınıza olacaktır. Keza, davanızın ispatlayamama sebebiyle reddedilmemesi halinde hak ve menfaatlerinizde kayıplar yaşanabilmektedir.

Bu sebebiyle boşanma davası açmayı düşünüyorsanız, Zina Sebebiyle Boşanma Davalarındaki Delil Çeşitleri isimli makalemizi incelemenizi tavsiye ederiz.

C) Hak Düşürücü süre ve Af;

Zina sebebiyle boşanma davası açmak isteyen kadın veya koca, zinayı öğrenmesinden itibaren 6 ay içinde ve her halükarda 5 yıl içinde bu sebebe dayalı olarak boşanma davası açabilecektir.

Bu süre hak düşürücü süre olduğundan, sürenin geçmesi veya tespiti taraflardan birisince ileri sürülmese dahi hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınmaktadır.

Eşinin zina yaptığını bilen taraf, eşini affettiğini dile getirmişse, bu sebeple boşanma davası açamaz. Ancak, boşanma arzusunda olan eş, boşanma davasını başka bir sebebe dayandırabilir.

Örneğin, eşini affettiği mesaj içeriklerinden anlaşılıyorsa artık bu sebebe dayanılamaz, ancak şartları varsa evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle dava açılabilir.

Zina sebebiyle boşanma davası için bize ulaşın;

Boşanma avukatı olarak, özel boşanma sebebi olan zina davası konusunda uzman avukatlarımızla görüşün.Ayrıca, Zinaya Dayalı Boşanma Davası Örneği isimli yazımızda daha önce zina sebebiyle açtığımız dava ve süreçleri anlatılmıştır, incelemenizi tavsiye ederiz.

DEMİR HUKUK & DANIŞMANLIK