zina boşanma örneği

Bu yazımızda zinaya dayalı boşanma davası örneği hazırlayarak dava açmayı düşünen veya davalı durumda bulunacak kişilerin yargılama sırasında karşılaşılacak durumlar için öngörü edinmelerini amaçladık.

MAHKEME: ANKARA..AİLE MAHKEMESİ

DOSYA NO:2014/… ESAS

DAVACI: ALİ VARLI

VEKİLİ: Av. Okan DEMİR-  Korkutreis Mah. Atatürk Bulv. No:44/7Sıhhiye, Çankaya/Ankara

DAVALI: Ayşe VARLI

VEKİLİ: Av.   ……

DAVA: Zinaya dayalı Çekişmeli Boşanma davası

DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Müvekkilim davalı ile 2011 yılında evlendikleri bu evliliklerinde 2 yaşında bir kız çocuklarının olduğu davalı eşin dayısının oğlu Ahmet  ve komşuları Mehmet ile ilişkisinin olduğu bu durumunun tanıklarca bir çok kez görüldüğü, davalının davacı müvekkilime karşı yükümlülüklerini yerine getirmediği, müşterek çocukla ilgilenmemesi dava sebebi edilmiştir.

Talebimiz tarafların boşanmaları ile müşterek çocuğun velayetinin davacı babaya verilmesi tam kusurlu davalı eşten 30.000,00 TL Maddi ve 30.000,00 TL Manevi tazminat talep edilmektedir.

CEVAP DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı tarafın iddiası doğru değildir, davalı müvekkilimin dayısının oğlu Ahmet ve komşusu Mehmet ile hiçbir ilişkisi yoktur. Davacı müvekkilime şiddet uygulamaktadır.

Bununla ilgili Ankara .. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/.. esas sayılı dosya derdesttir incelenmesini talep ediyoruz. Talebimiz tarafların boşanmaları ile müşterek çocuğun velayetinin davalı anneye verilmesi tam kusurlu davalı eşten 50.000,00 TL Maddi 50.000,00 TL Manevi tazminat  davalı müvekkilim için 500,00 TL Tedbir nafakasının boşanma kesinleşmesinden sonra Yoksulluk nafakasının, müşterek çocuk için 500,00 TL Tedbir boşanma kesinleşmesinden sonra İştirak nafakasının Her Yıl TEFE-TÜFE Oranından artırılması talep edilmektedir.

YARGILAMA:

Tensip zaptı ile müşterek çocuğun 2 yaşında olduğu, anne sütü ile halen beslenmesi ve anne şefkatine ihtiyacının daha çok olduğuna kanaat getiren Sayın Mahkeme müşterek çocuğun velayetini Tedbiren davalı anneye verdi.

Davacı müvekkilim için müşterek çocuğu ile görüşmesi için kişisel ilişki kuruldu. Sayın Mahkeme müşterek çocuğun tedbiren velayeti anneye verildiği için müşterek çocuk için davacı babanın sosyal ekonomik durumu dikkate alınarak 250,00 TL Tedbir nafakasına hükmetti.

(Davacı babanın sosyal ekonomik durumu: kendi evi var, 30.000,00 TL değerinde arabası var belediyede işçi statüsünde çalışıyor.(itfayeci) aylık maaşı 2.200,00 TL) borcu yok başkaca bir geliri yok)

DURUŞMALAR AŞAMASI:

-davacı ve davalı tanıkları mahkemece dinlendi.

Davacının Tanıklarının Beyanlarının Özeti:  Davacı tanıkları davalının dayısının oğlu ile ve komşu ile ayrı ayrı ilişkilerinin olduğuna bizzat şahit olduklarını, görgüye ve duyumlara dayalı şekilde beyanda bulundular.

Ayrıca davalının ev işleri ile müşterek çocukla ilgilenmediği konusunda bizzat şahit oldukları, görgü ve duyumlara dayalı beyanda bulundular. (Davacının 6 tane tanığı dinlendi. Tanıklar tarafların komşuları ve davacının akrabaları)

Davalının Tanıklarının Beyanlarının Özeti: Davalının tanıkları davacının davalıyı darp ettiği davalının ihtiyaçlarını karşılamadığını ve aşırı kıskançlık yaptığı davalıyı iffetsizlikle itham ettiğini beyan ettiler.( Davalının 2 tane tanığı dinlendi. Tanıklar davalının Anne ve babası.)

 • Müşterek çocuğun velayeti konusunda sosyal inceleme raporu alınıyor, alınan raporda çocuğun yaşı anne şefkatine olan ihtiyacı dikkate alınarak velayetinin davalı anne’ye verilmesi uygun olacağını rapor ediliyor.(bu alınan ilk rapor 2. Duruşmadan sonra alınıyor.)
 • Davalı kadın boşanma davası devam ederken ailesinin yanında iken intihara teşebbüs ediyor 3 gün yoğun bakımda kalıyor 10 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu ediliyor. Düzenli psikiyatri tedavisi ve ilaç kullanmaya başlıyor.

ZİNANIN İSPATLANMASI:

 • Davacı vekili davalı kadının intihar girişiminden ve psikolojik tedavi görmesinden dolayı velayet görevini yerine getiremeyeceği bu konuda Üniversite Hastanesinde Rapor alınmasını talep etmiştir.
 • Sayın Mahkeme davalı Kadının Velayet Görevini ifa etmesinde bir engelin olup olmadığı konusunda Heyet Raporu alınması için ara karar kurmuştur.
 • Ankara Tıp Fakültesi…. Tarihli heyet raporunda davalı Kadının velayet görevini ifa etmesinde herhangi bir engelin olmadığını rapor etmiştir.
 • Ankara .. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/.. esas sayılı dosya getirilip Sayın Mahkemece incelenmiştir. Yapılan incelemede davalı kadın Ayşe Mahkeme huzurunda verdiği beyanda dayısının oğlu Ahmet ile ilişkisinin olduğunu kabul etmiş, davacının bu ilişkiyi öğrenmesinden dolayı aralarında tartışma çıktığı davacı Ali’nin kendisini darp ettiğini beyan etmiştir. Asliye Ceza Mahkemesi davacı- sanık müvekkilimiz Ali’ye eşe karşı yaralama suçundan dolayı hapis cezası verip Hükmün Açılanmasını Geri Bırakılmasına Karar vermiştir.
 • Sayın Mahkemece davalı kadının adına kayıtlı olan- kullandığı cep telefonun geriye dönük arayan-arama, mesaj dökümü ve görüşme sürelerini ve zamanını gösterir kayıtlarını GSM operatörlerinden istenilmiş.
 • GSM operatörlerinden gelen kayıtlar Sayın Mahkemece incelenmiş alınan raporda davalı kadının yoğun şekilde görüştüğü iki numara tespit edilmiştir.( Bu yoğunluk uzun süre görüşme, gün içinde sıklıkla görüşme günün geç saatlerinde görüşme şeklinde olduğu tespit edilmiştir.)
 • Sayın Mahkeme davalı eş telefonu ile yoğun görüştüğü tespit edilen iki numaranın kimin adına kayıtlı olduğunun tespiti için GSM Operatörlerine müzekkere yazılmıştır.
 • GSM Operatörlerinden Gelen müzekkere cevabında bu iki telefonun dava dilekçemizde davalı kadının ilişkisinin olduğunu belirtiğimiz dayısının oğlu Ahmet ve komşusu Mehmet olduğu tespit edilmiştir.

VELAYETİN DEĞİŞMESİ

 • Sayın Mahkeme müşterek çocuğun velayeti konusunda tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile ev yaşantısının durumu müşterek çocuğun yaşantısının nasıl olduğu ve olacağı konusunda ilgili kollukça gerekli araştırmaların yapılması ve denetime elverişli rapor hazırlanması için müzekkere yazmıştır.
 • İlgili kollukça hazırlanan raporda davalı kadının annesi ve babası ile aynı evde oturduğu evin 2+1 sobalı olduğu gece kondu olduğu evin hijyen şartlarının yerinde olmadığı müşterek çocuğa çoğunlukla anneannenin baktığı rapor edilmiştir. Davacı Ali’nin apartman dairesinde oturduğu evin 3+1 olduğu kombili temiz hijyenik olduğu müşterek çocuk için ayrı bir odanın olduğu aparmanda üst katında davacının anne babasının oturduğu davacının evde yalnız yaşadığı rapor edilmiştir.
 • Dava dosyasının sonlarına doğru davalı kadının başka erkekler ile para karşılığı ilişkiye girdiğine dair kamera kayıtları ve otel kayıtlarının istenmesi için davamızı Tamamen ıslah ederek Boşanma davasını Özel Boşanma sebebi olan Zinaya dayandırdık.
 • Sayın Mahkemece ilgili 3 otele yazdığı müzekkere sonucu davalı kadın 5 ayrı erkek ile aynı otel odasında kaldığı tespit edilmiştir.
 • Sayın Mahkeme davalı kadının erkeklerin yol kenarında arabalara bindiği fuhuş pazarlığı yaptığı görüntü kayıtları ile tespit edilmiştir.
 • Davalı kadının isminin geçtiği fuhuş operasyonun olduğu savcılık dosyası getirilip incelenmesinde davacının fuhuş yaptığı tespit edilmiştir.
 • Sayın mahkeme Müşterek çocuğun velayeti konusunda tekrar sosyal inceleme raporu alınmasına karar veriyor.
 • İlgili kolluk aracılığı yapılan araştırmada, davalı kadının son altı aydır anne babası ile yaşamadığı çocuğun anneannesi tarafından bakıldığı rapor edilmiştir.
 • Sosyal İnceleme Uzmanı Bilirkişi tarafın müşterek çocuğun velayeti konusunda hazırlanan raporda:
 • Müşterek çocuğun davalı anne tarafından bakılmadığı, velayet görevini ihmal ettiği, çocuğun bakımın iyi olmadığı, davalı annenin gayri ahlaki bir işte çalışıyor olması, çocuğun ahlaki gelişiminde olumsuz etkileyeceği, davacı babanın müşterek çocuğa daha iyi şartlarda yetiştirebileceği imkanlara sahip olduğu görülmüştür.
 • Çocuğun yaşı itibari ile (rapor tarihinde 5 yaşında) eğitim durumu, rol model alımı açısından ve çocuğun yüksek menfaati gereğince velayetinin babaya verilmesinin uygun olacağını rapor etmiştir.

MAHKEMENİN KARARI:

 • Davanın kabulüne karar verilerek Tarafların TMK 161 Maddesi uyarınca zinaya dayalı olarak boşanmalarına karar verildi.
 • Müşterek çocuğun velayeti Davacı Babaya verildi.
 • Davalı Annenin müşterek çocuk ile her ayın 1. ve 3. haftası cumartesi günü sabah saat 09:00 ile akşam 17:00 kadar müşterek çocukla şahsi ilişkisi kuruldu.
 • Davacı lehine 10.000,00 TL maddi 10.000,00 TL Manevi tazminata hükmedildi.
 • Davalı kadın lehine hiçbir nafaka ve tazminat hükmedilmedi.

DEĞERLENDİRME:

Zinaya dayalı boşanma davası örneği ile müvekkil adaylarımıza somut bir  boşanma davasında ne tür işlemler yapıldığı ve dava sürecinin nasıl cereyan ettiğini anlatmaya çalıştık.

Zinaya dayalı boşanma davası örneği hazırlayarak dava açmayı düşünen veya davalı durumda bulunacak kişilere öngörü kazandırma gayesi güttük.

Boşanma Avukatı olarak bize ulaşın:

Biz Demir Hukuk ve Danışmanlık olarak, müvekkilimizin hakkını sonuna kadar savunmaktayız. Adaletin tecellisi için yasaların tüm olanaklarını kullanarak dosyanın hakkaniyete göre sonuçlanması için elimizden geleni yapmaya çalışmaktayız.Sevgi ve Saygılarımızla.

                                                                  DEMİR HUKUK VE DANIŞMANLIK