suç sebebiyle boşanma

Bu yazımızda suç işleme sebebine dayalı boşanma davası örneği hazırlayarak dava açmayı düşünen veya davalı durumda bulunacak kişilerin yargılama sırasında karşılaşılacak durumlar için öngörü edinmelerini amaçladık.

MAHKEME: ANKARA..AİLE MAHKEMESİ

DOSYA NO:2015/… ESAS

DAVACI: Ayşe VARLI

VEKİLİ: Av. Okan DEMİR-  Korkutreis Mah. Atatürk Bulv. No:44/7Sıhhiye, Çankaya/Ankara

DAVALI: Ali VARLI

VEKİLİ: Av.   ……

DAVA: Suç işleme sebebine dayalı Çekişmeli Boşanma davası

DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Müvekkilim davacının, davalı ile 2000 yılında evlendikleri bu evliliklerinde 3 çocukları bulunmaktadır. Davalı eşin çocuklarla ilgilenmemesi, davalı eşin yüz kızartıcı bir suç olan hırsızlık suçundan dolayı ceza evinde hükümlü olması sebepleriyle tarafların boşanmaları. Müşterek çocukların velayetlerinin davacı anneye verilmesi ile tam kusurlu davalı eşten 20.000,00 TL maddi 20.000,00 TL manevi tazminat talep edilmektedir. Ve çocuklar için aylık 200 TL nafaka talep edilmektedir.

CEVAP DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davalı cezaevinde olduğu ve hükümlü olduğu için tebligatlar kendisine atanan vasisine yapıldı. Vasisi tarafından cevap dilekçesi verilmedi.

YARGILAMA:

– Davalının vasilik dosyası ilgili sulh hukuk mahkemesi dosyası getirilip davalının vasisine gerekli tebligatlar yapıldı.

– Tarafların sosyal ekonomik durumları araştırıldı.

-Davacı  müvekkilimizin tanıkları mahkemece dinlendi. Mahkemece dinlenen tanıklarımızın beyanlarında, davalının hırsızlığı meslek haline getirdiği, müvekkilimizin çalışarak müşterek çocuklara baktığı, davalının sürekli ceza evine girdiği, çocukları ile ilgilenmediği şeklinde beyanda bulundular.

-Müşterek çocukların velayeti konusunda sosyal inceleme raporu alınıyor. Alınan raporda çocukların yaşı, anne şefkatine olan ihtiyacı, babanın kötü yaşantısı, dikkate alınarak velayetlerin davacı anneye verilmesi uygun olacağı rapor ediliyor

–  Sayın Mahkemece Davalının ceza dosyaları ve müddetnamesi ilgili savcılık ve mahkemelerinden istenilip incelenmesinde, davalının hükümlü olarak ceza evinde infazını çektiği dosyada hırsızlık suçundan 8 yıl hapis cezası aldığı ve aynı şekilde hırsızlık suçundan yargılandığı 5 adet dosyasının daha olduğu tespit edilmiştir.

– Sayın Mahkemece davalının infazının olduğu ceza evine müzekkere yazılarak açık görüş günleri sorulmuştur.

MAHKEMENİN KARARI:

  • Davanın kabulüne karar verilerek Tarafların TMK 166/1 Maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı olarak boşanmalarına karar verildi.
  • Müşterek çocukların velayeti Davacı anneye verildi.
  • Davalı babanın müşterek çocuklar ile her ayın 1. Perşembe günün 13: 30- 14: 30 saatleri arasında müşterek çocukların davalı baba ile arasından şahsi münasebetin bu şekilde tesisine karar verildi.( Aydın E tipi Ceza İnfaz Kurumunun açık görüş günü dikkate alınarak şahsi ilişki tesis edilmiştir.)
  • Davacı lehine 5.000,00 TL maddi 5.000,00 TL Manevi tazminata hükmedildi.
  • Davalı erkek lehine hiçbir nafaka ve tazminat hükmedilmedi.
  • Müşterek çocuklar için dava tarihinden geçerli olmak üzere aylık 100 TL TOPLAM 300 TL tedbir nafakasının davalı babadan alınarak davacı anneye verilmesine, karar kesinleştiğinde bu nafakaların iştirak nafakası olarak devamına karar verildi.

DEĞERLENDİRME

Suç işleme sebebine dayalı boşanma davası örneği ile siz sevgili okurlarımıza ve değerli müvekkil adaylarımıza yaşanmış somut bir boşanma davasında kişilerin isimlerini değiştirerek dava sürecini anlattık.

Bu boşanma davasında anlattığımız süreçlerin tamamı gerçektir. Suç işleme sebebine dayalı boşanma davası örneği ile anlatılan olay mahkeme kararı Yargıtay denetiminden Onanarak geçip kesinleşmiştir.  

Boşanma Avukatı Olarak Bize Ulaşın

Biz Demir Hukuk ve Danışmanlık olarak Müvekkilimizin hakkını sonuna kadar savunmaktayız. Adaletin tecellisi için yasaların tüm olanaklarını kullanarak dedektif gibi dosyanın hakkaniyete göre sonuçlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Sevgi ve Saygılarımızla.

                                                                             DEMİR HUKUK VE DANIŞMANLIK