suç işleme sebebiyle boşanma

A) Genel Olarak;

Medeni Hukukumuzda, boşanma sebepleri “özel sebepler” ve “genel boşanma sebebi” olarak iki  grupta düzenlenmiştir. Genel boşanma sebebi, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Bu boşanma sebebi genel olarak şiddetli geçimsizlik olarak adlandırılmaktadır. 

Özel boşanma sebepleri ise, zina (m.161),  hayata kast, pek kötü muamele ve ağır derecede onur kırıcı davranış (m.162), haysiyetsiz hayat sürme ve suç işleme (m.163),  terk (m.164), akıl hastalığı (m.165) şeklinde medeni kanunumuzda sayılmıştır.

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, Türk Medeni Kanunun 163. maddesinde düzenlenen özel boşanma sebeplerinden biridir.

1- Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası

Türk Medeni Kanunun 163. Maddesine göre ‘’eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler…ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

Türk Medeni Kanununun 163. maddesi hükmüne göre boşanma kararı verebilmek için suç teşkil eden eylemin evlendikten sonra işlenmiş olması gerekir. Ve işlenen suçun küçük düşürücü suçlar kapsamında olması gerekir. Örneğin, hırsızlık, dolandırıcılık veya uyuşturucu ticareti gibi suçlar bu kapsamdadır.

Boşanma davasının suç işleme sebebine dayandırılması halinde hakkında yüz kızartıcı suç nedeniyle savcılıkça soruşturma başlanmış ise, boşanma kararını verecek aile mahkemesi tarafından bu soruşturma dosyasının bekletici mesele yapılarak sonucunun beklenilmesi gerekir.

Ancak, bu suçlardan birinin işlenmesi de tek başına yeterli değildir. Suç işlenmesi sebebiyle diğer eş için birlikte yaşamanın da beklenemez hale gelmesi gerekir.

2- Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası

Türk Medeni Kanunun 163. Maddesine göre ‘’eşlerden biri …. haysiyetsiz hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

Haysiyetsiz hayat sürmeyi toplum ahlakına aykırı yaşama şeklinde tanımlayabiliriz. Örneğin, hayat kadını olma, uyuşturucu madde bağımlısı olma, kumarbaz olma, ayyaş olma gibi sebepler haysiyetsiz hayat sürme halleridir.

Ancak, bu yaşamın alışkanlık haline gelmesi, süreklilik arz etmesi gerekir. Yine, diğer eş için bu sebeple ortak yaşamın çekilmez hale gelmesi gerekmektedir.

Bu davranışları sebebiyle boşanmaya sebep olan kişi kusurlu olduğu için ve çocuğun bakımını ve güvenliğini sağlayamayacağı için çocuğun velayeti verilmez.

Boşanma avukatı olarak bize ulaşın,

Suç işleme  sebebiyle boşanma davası veya haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası açmak için bize ulaşın.

                                                                                                   DEMİR HUKUK & DANIŞMANLIK