boşanma avukatı

Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı olarak olarak, boşanma davası ve fer’ileri konusunda hizmetinizdeyiz.

Müvekkil ile görüşmemizde öncelikle kendisini dinleyip, boşanma sebeplerinin neler olduğu, nafaka, maddi ve manevi tazminat ile mal paylaşımına ilişkin taleplerinin neler olduğunu belirledikten sonra hızlıca boşanma davasını açıp takibini yapmaktayız.

Boşanma davasında kanunun belirlemiş olduğu usül önemli olduğundan müvekkilimiz hak ve menfaatlerinin zedelenmemesi adına boşanma sebebinin ve taleplerin iyi belirlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla dava açarken ve devamında profesyonel kişilerle çalışmanızı öneririz. Demir Hukuk& Danışmanlık bürosu nezdinde bulunan boşanma avukatı arkadaşlarımız hizmetinizdedir.

 

Boşanma Sebepleri

Boşanma davasının genel sebebi evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Ayrıca, Medeni Kanunda düzenlenmiş aşağıda belirttiğimiz sebepler sayılmıştır.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

Genel boşanma sebebi, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Bu boşanma sebebi genel olarak şiddetli geçimsizlik

Zina Sebebiyle Boşanma Davası

Aldatma, zina sebebiyle çekişmeli boşanma davası açılırken zinanın ispatlanması çok önemlidir. Zina boyutuna ulaşmayan davranışlar sebebiyle dava açılamaz. Otel kayıtları, HTS kayıtları

Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davası

Hayata kast, pek kötü davranış ve onur kırıcı davranış sebebiyle evlilik artık kendisi için çekilmez hale gelen eş bu özel boşanma sebebine dayanabilir

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme sebepleri ile boşanma davası

Suç işleme  sebebiyle boşanma davası veya haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma  davası açarken

Fiili Ayrılık Sebebiyle Boşanma Davası

Boşanma davası mahkeme tarafından  reddedildikten sonra, evlilik birliği en az üç yıl boyunca sağlanamıyor ise fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası açılabilir.

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası

Eşlerden birinin akıl hastalığına yakalanması durumunda diğer eş için evlilik çekilmez bir hal alabilir. Bu durumda akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açılablir.

davalıyım boşanmak istiyorum

Kendisine dava açılmış müvekkilimiz de boşanmak istiyorsa dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesi süresi içinde karşı dava açabilir. O da nafaka, maddi ve manevi tazminat ile mal paylaşımını talep edebilir. Davacı vekili olarak takip ettiğimiz bir çok dava olduğu gibi davalı taraf vekilliği de yapmaktayız. Boşanmanın gerçekleşmesi ve kusurlu durumunda bulunulması halinde dahi en az hasarla bu durumun atlatılması konusunda Boşanma avukatı olarak bize ulaşınız.

Davalıyım boşanmak istemiyorum

Kendisine dava açılmış ancak eşinden boşanmak istemeyip davanın reddedilmesi arzusunda bulunan müvekkillerimiz de bulunmaktadır. Bu tür durumlarda müvekkilimiz barışma ortamı yaratana kadar, müvekkillerimizin vekili olarak bizim yaptığımız hukuki taktik ve yöntemler haricinde boşanma davasını uzatmaya yönelik müvekkillerimizin yapması gereken taktikleri de vermekteyiz. Barışma arzusunda olan müvekkil adayımız bize ulaşınız.

BİZE ULAŞIN