onur kırıcı davranış

A) Genel Olarak;

Medeni Hukukumuzda, boşanma sebepleri “özel sebepler” ve “genel boşanma sebebi” olarak iki  grupta düzenlenmiştir. Genel boşanma sebebi, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Bu boşanma sebebi genel olarak şiddetli geçimsizlik olarak adlandırılmaktadır. 

Özel boşanma sebepleri ise, zina (m.161),  hayata kast, pek kötü muamele ve ağır derecede onur kırıcı davranış (m.162), haysiyetsiz hayat sürme ve suç işleme (m.163),  terk (m.164), akıl hastalığı (m.165) şeklinde medeni kanunumuzda sayılmıştır.

1- Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası

Hayata kast, Medeni Kanunumuzun 162. Maddesinde düzenlenmiş olup özel boşanma sebeplerindendir. Aynı zamanda mutlak boşanma sebebidir.

“Hayata kast” ifadesi ile eşini öldürme girişiminde bulunmak, onu intihara zorlamak gibi eşlerden biri tarafından diğerinin hayatına karşı yapılmış acı sonuç doğuran davranışlar kastedilmektedir. (Akıntürk/Ateş, s. 249; Dural, M./Öğüz, T./Gümüş, M.A: Türk Özel Hukuku, Cilt III, Aile Hukuku, Şubat 2019, s.110).

Hakim, bu özel boşanma sebebinin varlığı halinde artık evlilik birliğinin bozulup bozulmasına bakmadan bu sebeple boşanma kararı vermesi gerekir. Örneğin; aile içi tartışmada kocanın karısını ağır derecede yaralaması durumunda hayata kast sebebiyle boşanma davasının şartı gerçekleşmiş olmaktadır.

2- Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davası

Pek kötü davranış, Medeni Kanunumuzun 162. Maddesinde düzenlenmiş olup özel boşanma sebeplerindendir. Aynı zamanda mutlak boşanma sebebidir.

“Pek kötü davranış”; eşlerden birinin diğerine uyguladığı, vücut bütünlüğünü, bedensel veya ruhsal sağlığını bozucu ya da tehlikeye düşürücü davranışlardır.

Örneğin; sürekli hakaret etme, evden kovma, aç bırakma, fiziksel şiddet uygulama, ters ilişkiye zorlama, pek kötü davranışa örnek olarak gösterilebilir.

Boşanma davasını bu sebebe dayandıran kimse, pek kötü davranış olan hareketler ispatlamalıdır ve bu hareketler işkence boyutuna gelmiş hareketler olmalıdır. Bu boyuta ulaşmamış haksız eylemler ‘’pek kötü davranış’’ sayılmaz ve dava bu sebepten dolayı reddedilebilir.

Dolayısıyla, bu sebeple boşanma davası açarken delilleri belirleme ve toplamada boşanma avukatından yardım almanız yararınıza olacaktır. Keza, davanızın ispatlayamama sebebiyle reddedilmemesi halinde hak ve menfaatlerinizde kayıplar yaşanabilmektedir.

3- Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası

Pek kötü davranış, Medeni Kanunumuzun 162. Maddesinde düzenlenmiş olup özel boşanma sebeplerindendir. Aynı zamanda mutlak boşanma sebebidir.

‘’Pek kötü davranış’’ eşlerden birinin diğerine hakaret etmek, onu küçük düşürmek amacıyla yaptığı saldırıdır.

Örneğin; kocanın karısına hakaret etme, aşağılama, küçümseme şeklindeki hareketleri onur kırıcı davranışa örnek gösterilebilir.

Yine kadının kocasına “şerefsiz, aşağılık herif, sen erkek misin? Sen adam mısın? Seni boşayıp başkası ile evleneceğim,’’ şeklindeki sözleri onur kırıcı davranış sayılmaktadır.

Ancak, yapılan davranışların ağır derecede onur kırıcı bir davranış olması halinde boşanma sebebi sayılmaktadır. Yapılan davranışın ağırlığı, yapıldığı yere, kişinin sosyal ve kişilik durumuna göre değişmekte olup yapılan davranışın onur kırıcı davranış boyutunda olup olmadığı mahkemece tespit edilmelidir.

B) Hak Düşürücü süre ve Af;

Hayata kast, pek kötü davranış ve onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası açmak isteyen kadın veya koca, bu davranışları öğrenmesinden itibaren 6 ay içinde ve her halükarda 5 yıl içinde bu sebebe dayalı olarak boşanma davası açabilecektir. Bu süre hak düşürücü süre olduğundan, sürenin geçmesi veya tespiti taraflardan birisince ileri sürülmese dahi hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınmaktadır.

Eşinin bu türdeki davranışlarını affeden taraf, hayata kast, pek kötü davranış ve onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası açamaz. Ancak, boşanma arzusunda olan eş, boşanma davasını başka bir sebebe dayandırabilir. Örneğin, eşini affettiği mesaj içeriklerinden anlaşılıyorsa artık bu sebebe dayanılamaz, ancak şartları varsa evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle dava açılabilir.

Boşanma Avukatı olarak bize ulaşın;

Ankara boşanma avukatı olarak, hayata kast, pek kötü davranış ve onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası açmak isteyen müvekkil adayımız bize ulaşınız.

DEMİR HUKUK & DANIŞMANLIK