ipoteğin kaldırılması

Bu yazımızda aile konutu ipoteğin kaldırılması davası örneği hazırlayarak dava açmayı düşünen veya davalı durumda bulunacak kişilerin yargılama sırasında karşılaşılacak durumlar için öngörü edinmelerini amaçladık.

MAHKEME: ANKARA..AİLE MAHKEMESİ

DOSYA NO:2015/… ESAS

DAVACI: 1-Ayşe VARLI

VEKİLİ: Av. Okan DEMİR-  Korkutreis Mah. Atatürk Bulv. No:44/7Sıhhiye, Çankaya/Ankara

DAVALILAR: 1- ALİ  VARLI 2- V… D… P.. A.Ş

VEKİLİ: Av.   ……

DAVA: Aile Konutuna Konulan İpoteğin kaldırılması

DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ:  Ankara İli Yenimahalle İlçesi … mah. ..ada .. parsel sayılı taşınmaz müvekkilim ile davalı Ali’nin 30 yıldır aile konutu olarak kullanılmaktadır. Dava konusu taşınmaz davalı Ali adına tapuda kayıtlıdır. Davalı Ali davalı şirket lehine dava konusu taşınmazı 2012 yılında ipotek tesis ettirmiştir. Dava konusu taşınmazın davalı şirket lehine verilmesinde müvekkilimin haberi ve muvafakati yoktur. Dava konusu taşınmazın kıymet taktiri yapıldığında haberi olmuştur. Talep  İcra Takibinin ve satış işleminin tedbiren durdurulması, Taşınmaz Üzerine Aile Konutu Şerhi Konulması, İpoteğin Kaldırılması, İpotek Sözleşmesinin iptaline karar verilmesi

CEVAP DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: davacının amacının borçtan kurtulmak, davacının ipotekten haberi vardı muvafaktnameyi davacı imzalamıştır. Davanın reddini talep etmiştir.

YARGILAMA:.

– dava konusu taşınmazı tapu kayıtları kadastro krokisi getirildi.

– davalı şirket tarafında dava konusu taşınmaz ile ilgili ipotek evrakları ve sözleşmelerin aslı getirildi.

– Ankara .. İcra Müdürlüğünce İpoteğin Paraya çevrilmesi yoluyla yapılan icra takip dosyası Sayın Mahkemece İncelenmek üzere getirildi.

– dava konusu taşınmazın Başında keşif icra edilip Bilirkişi heyetinden Teknik Rapor alındı.

– Sayın Mahkemece keşif mahallinde tanıklar dinlendi. Davacı TANIK BEYANLARI: Sayın Mahkemece dinlenen davacı tanıkları davacı kadının dava konusu taşınmaz üzerine ipotek tesisi edildiğinden haberi olmadığı yönünde beyanda bulundular

Davalı Şirket Tanığı:  İpotek sözleşmesini imzalamak ve davacı Ayşe’den Eş muvafakat  için imza almak için dava konusu eve 2012 yılında gittiğini davacının sözleşmeyi ve muvafakatnameyi imzaladığını beyan etmiş imzanın huzurda değil kendilerinin davalı Ali ile bahçede otururken davacının evin içinde imzalayıp getirdiğini beyan etmiştir.

  • Sayın Mahkemece davacı Ayşe’nin imza asıları ilgili kurum ve kuruluşlardan toplanmıştır.
  • Sayın Mahkemece huzurda davacı Ayşe’nin İmza ve Yazı Örnekleri alındı.
  • Sayın Mahkemece İpotek Sözleşmesindeki ve Aile Konutu Taşınmazına İpotek tesisine izin vermeyi içerir Muvafakatname deki yazı ve imza örneklerin davacıya ait olup olmadığı konusunda dosyayı kül halinde Adli Tıp Kurumu Grafoloji Daire Başkanlığından Rapor düzenlenmesi istendi.
  • Adli Tıp Kurumu Grafoloji Daire Başkanlığı tarafından Hazırlanan Rapor da İpotek Sözleşmesindeki ve Aile Konutu Taşınmazına İpotek tesisine izin vermeyi içerir Muvafakatname deki yazı ve imza örneklerin davacıya ait olmadığını belirtmiştir.

MAHKEMENİN KARARI:

  • Davanın Kabulüne karar verilerek dava konusu   Ankara İli Yenimahalle İlçesi … mah. ..ada .. parsel sayılı taşınmaz üzerine davalı şirketçe konulan ipoteğin kaldırılmasına, TMK 194 . Maddesi gereğince taşınmaz üzerine Aile konutu şerhi konulmasına karar verildi.

DEĞERLENDİRME:

  • Bu yazımızda siz sevgili okurlarımıza ve değerli müvekkil adaylarımıza yaşanmış somut bir Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması Davası Örneği nde kişilerin isimlerini değiştirerek dava sürecini anlattık. Bu davada anlattığımız süreçlerin tamamı gerçektir.
  • Aile Konutu İpoteğin kaldırılması Davası teknik bir dava çeşidi olup mutlak usuller ve sürelere uyulması gereken bir dava çeşididir. Bu davayı açmak isteyen kişilerin hızlı ve doğru sonuç almaları için bir avukat desteğine ihtiyaçları olduğunu unutmamaları gerekmektedir. Aile Konutuna Konulan İpoteğin Kaldırılması Davası açmak isteyen müvekkillerimizin mahkeme aşamasında karşılaşacakları tüm sorun ve aksilikleri önceden hesaplayarak bu sorunlarla karşılaşmamaları için her türlü önlemleri almaktayız.  

Aile Konutu İpoteğin Kaldırılması Davası Örneği Avukat

Biz Demir Hukuk ve Danışmanlık olarak, müvekkilimizin hakkını sonuna kadar savunmaktayız. Adaletin tecellisi için yasaların tüm olanaklarını kullanarak dosyanın hakkaniyete göre sonuçlanması için elimizden geleni yapmaya çalışmaktayız.Sevgi ve Saygılarımızla.

                                                                  DEMİR HUKUK VE DANIŞMANLIK