şiddetli geçimsizlik

Medeni Hukukumuzda, boşanma sebepleri “özel sebepler” ve “genel boşanma sebebi” olarak iki  grupta düzenlenmiştir. Genel boşanma sebebi, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Bu boşanma sebebi genel olarak şiddetli geçimsizlik olarak adlandırılmaktadır.  Bu boşanma sebebinin hangi davranışları kapsadığı Yargıtay içtihatlarıyla belirlenmiştir.

Evlilik birliği içinde duygusal, ekonomik, cinsel, fiziksel ve sosyal şiddet uygulanması hallerinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması, şiddetli geçimsizlik sebebine dayalı boşanma davası açılabilir. Aşağıda Yargıtay içtihatlarıyla şekillenen bu boşanma sebebinin çeşitlerine değindik. Bu davranışların varlığı halinde şiddetli geçimsizlikten bahsedilebilecektir.

  • Duygusal Şiddet Sebebiyle Boşanma Davası

Evlilik birliğinin en temel sorumluluklarından biri de sadakattir. Eş, sadakate uygun davranmak zorundadır. Sadakat kavramının içine duygusal bağ da girmektedir. Duygusal bağın kopması ve şiddete dönüşmesi şiddetli geçimsizlik halidir ve boşanma sebebidir.

Duygusal şiddet ise; küçümseme, dışlayıcı, sevgisiz, baskıcı davranmak gibi durumlardır. Örneğin, eşe eski eşim daha iyiydi demek bu kapsamdadır. Yine, eşi aşağılamak, kayınvalideye hakaret etmek, eşine seni sevmiyorum demek boşanma sebebidir.

  • Ekonomik Şiddet Sebebiyle Boşanma Davası

Evlilik birliğinin gereklerinden biri de evin ortak giderlerine katkı sağlamaktır. Gerekli katkıyı sağlamamak veya savurganlık yapmak gibi durumlarda evlilik birliği artık çekilmez bir hal almışsa ekonomik şiddet sebebiyle boşanma davası açılabilir.

Ekonomik şiddete; evin ihtiyaçlarını karşılamamak, eşinin çalışmasını istememek, aşırı borçlanmak ve eve haciz gelmesine neden olmak örnek olarak verilebilir.

Bu davranışların diğer eş için artık çekilmez bir hal alması durumunda şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma sebebi gerçekleşmiş olmaktadır.

  • Cinsel Şiddet Sebebiyle Boşanma Davası

Bu sebebe giren davranışlar Yargıtay içtihatlarıyla şekillenmiştir. Bunları sıralamak istersek, cinsel sadakate aykırı davranmak, cinsel sapkınlık bulunmak, cinsel ilişki sorunları bulunmak gibi davranışlardır.

Evlilik birliğinin temellerinden olan cinsellik, ilişkiyi güçlendiren sevmeyi bağlılığı arttırmasıyla eşler için aynı zamanda bir sorumluluktur da. Bu sorumluluğa aykırı davranışlar şiddetli geçimsizlik halidir ve boşanma sebebi oluşturur.

Yargıtay kararlarına göre, farklı odalarda yatmak, eşinin bakire çıkmamasını yaymak, başak kişiyle ilişkisi olmak, cinsel ilişkiden kaçınmak, mahrem konuları başkalarına anlatmak, güven sarsıcı davranışlarda bulunmak, cinsel rahatsızlığın uzun süre devam etmesini cinsel şiddet sebebiyle boşanma davranışları olarak belirlemiştir.

  • Fiziksel Şiddet Sebebiyle Boşanma Davası

Eşinin vücut dokunulmazlığını bozmak fiziksel şiddet oluşturur.  Eşe karşı yapılan fiziksel şiddetle evlilik birliğinin gerektirdiği sadakat yükümlülüğü ihlal edilmiş olmaktadır. Ve bu şiddet çekilmez bir hal alınca boşanma sebebi gerçekleşmiş olur.

Maalesef ki, ülkemizde kadına karşı şiddet oranı çok fazladır. Bu sebeptendir ki özel olarak kadınları korumaya yönelik 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çıkarılmıştır. Bu kanunla kadının gördüğü şiddet sebebiyle koruyucu tedbirler düzenlenmiştir. Mahkeme tarafından verilen koruma ve uzaklaştırma tedbirleri için Boşanma Davasında Koruma ve Uzaklaştırma Kararı isimli yazımızı inceleyiniz.

Ayrıca, Türk Ceza Kanununda da yasa koyucu, aile içi şiddete yönelik eylemleri suçun nitelikli hali olarak düzenlemiş ve şikayetten vazgeçilse bile cezalandırılma yolunu esas almıştır.

Yargıtay kararlarına göre, doğrudan şiddet(dövme vb), kola şişesi fırlatmak, eşinin kıyafetlerine zarar vermek, eşe bıçak çekmek, eşini odaya kilitlemek, kayınbabayı darp etmek gibi davranışlar fiziksel şiddet sayılmıştır.

  • Sosyal Şiddet Sebebiyle Boşanma Davası

Sosyal şiddeti, sosyal hayata aykırı davranmak ve aykırı dinsel davranışlarda bulunmak şeklinde özetleyebiliriz. Yapılan davranışların çekilmez hale gelmesi durumunda boşanma sebebi gerçekleşmiş olur.

Yargıtay kararlarına göre, giyim konusunda sürekli zorlamak, eşini dinen boşandığını söylemek, karısının örtünmesi konusunda sürekli baskı yapmak, eşi için beddua etmek, çocuklarının olmayışını sürekli dile getirmek gibi davranışlar sosyal şiddet sayılmıştır.

Boşanma avukatı olarak bize ulaşın;

Evliliği şiddetli geçimsizlik sebebiyle çekilmez hal alan ve evliliğini bitirmek isteyen müvekkil adayımız bize ulaşınız.

DEMİR HUKUK & DANIŞMANLIK

Ayrıca;

isimli yazılarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.