şiddetli geçimsizlik örneği 2

Bu yazımızda şiddetli geçimsizlik boşanma davası örneği 2 hazırlayarak, eşit kusurlu olan ve  dava açmayı düşünen veya davalı durumda bulunacak kişilerin yargılama sırasında karşılaşılacak durumlar için öngörü edinmelerini amaçladık.

MAHKEME: ANKARA..AİLE MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2015/… ESAS

DAVACI: Ali VARLI

VEKİLİ: Av. Okan DEMİR-  Korkutreis Mah. Atatürk Bulv. No:44/7Sıhhiye, Çankaya/Ankara

DAVALI: Ayşe VARLI

VEKİLİ: Av.   ……

DAVA: Çekişmeli Boşanma davası (TMK 166/1 Göre Boşanma)

DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Müvekkilim ile davalı  2005 yılında evlenmişlerdir.Bu evliliklerinden çocukları bulunmamaktadır. Davalı ile evlilikleri boyunca iki yıl beraber yaşamışlardır. Davalının devamlı olarak müşterek haneyi terk ettiği, davalının davacıyı tehdit ve hakaret ettiği, davalının ev işleri ve davacıyla ilgilenmemesi sebeplerine bağlı boşanma davasıdır . Talebimiz tarafların boşanmaları ile kusurlu davalı eşten 10.000,00 TL Maddi 10.000,00 TL Manevi tazminat talep edilmektedir.

CEVAP DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davalı taraf iddiaları reddetmektedir. Kendisinin şeker hastası olduğunu, davacının kendisi ile ilgilenmediğini, davacının davalıyı eski eşi ile sürekli karşılaştırıp rencide ettiğini, davacının kendisini tehdit ve hakaret ettiğini beyan etmiştir. Boşanma ile 25.000,00 TL maddi ve 25.000,00 TL manevi tazminat ve  aylık 400,00 TL nafaka talebi vardır.

YARGILAMA

– Tarafların sosyal ekonomik durumları araştırıldı. ( Davalı ailesi ile yaşıyor, hiçbir geliri yok davalıya ailesi bakıyor, davacının emekli maaşı, tarlaları var. Kendi evinde oturuyor. Sosyal ve ekonomik durumu orta düzeyde)

-Davacı müvekkilimizin tanıkları mahkemece dinlendi. Mahkemece dinlenen tanıklarımızın beyanlarında davalının sık sık müşterek haneyi terk ettiği, davalının davacıyı tehdit ve hakaret ettiği, 5-6 yıldır tarafların ayrı yaşadıkları, davalının evde olduğu dönemlerde ev işleri ile ilgilenmediği, yemek yapmadığı, şeklinde beyanda bulundular.

– Davalının tanıkları, davalının şeker hastası olduğu, davacının davalı ile ilgilenmediği,  hastaneye götürmediği tarafların 6-7 yıldır ayrı yaşadıkları, davacının sürekli eski eşi ile davalıyı kıyasladığı, tarafların sadece 2 yıl aynı evde yaşadıkları, şeklinde beyanda bulundular.

MAHKEMENİN KARARI

  • Davanın Kabulüne karar verilerek Tarafların TMK 166/1 Maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı olarak boşanmalarına karar verildi.( Mahkemece Tarafların Eşit Kusurlu olduğuna karar verilmiştir.)
  • Tararlar eşit kusurlu oldukları için hiçbirinin lehine maddi ve Manevi tazminata hükmedildi.
  • Davalı kadın lehine dava tarihinden geçerli olmak üzere aylık 300 TL tedbir nafakasının davacıdan alınarak davalıya verilmesine, karar kesinleştiğinde bu nafakaların yoksulluk nafakası olarak devamına karar verildi.

DEĞERLENDİRME

Şiddetli geçimsizlik boşanma davası örneği 2 isimli bu yazımızda siz sevgili okurlarımıza ve değerli müvekkil adaylarımıza eşit kusurlu olan taraflara ilişkin somut bir boşanma davasında ne tür işlemler yapıldığı ve dava sürecinin nasıl cereyan ettiğini anlatmaya çalıştık.

Şiddetli geçimsizlik boşanma davası örneği 2 hazırlayarak dava açmayı düşünen veya davalı durumda bulunacak kişilere öngörü kazandırma gayesi güttük.

Boşanma Avukatı Olarak Bize Ulaşın

Biz Demir Hukuk ve Danışmanlık olarak, müvekkilimizin hakkını sonuna kadar savunma ve adaletin tecellisi için yasaların tüm olanaklarını kullanarak dedektif gibi dosyanın hakkaniyete göre sonuçlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Sevgi ve Saygılarımızla.

                                                                                 DEMİR HUKUK VE DANIŞMANLIK

Ayrıca;

isimli yazılarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.