boşanma usul

Boşanma davası usulü ekseriyetle Hukuk Muhakemeleri Kanununa tabidir. Ancak bunun yanında kendisine has yargılama usulü de vardır.

Boşanma davası eşlerin şahsiyet hakları ile sıkı sıkıya bağlıdır. Boşanan eşler bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflar ile kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler

Boşanma davası devam ederken, ölen davacının mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve davalının kusurunun ispatlanması halinde sağ kalan eş ölen eşin mirasçısı olamaz. Boşanma davası devam ederken taraflardan birinin ölmesi durumunda hakim kendiliğinden bir işlem yapmayacak mirasçılardan biri başvurursa davaya devam edilecek. Evliliğin ölümle sona erdiğine ve kimin kusurlu olduğunu belirtecek kesinleşmeden ölüm halinde de aynı durum olacak.

Hakim, boşanma davası veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe bunların ispatlanmış saymaz.

Boşanma davalarında hakim dosyadaki olgular hakkında gerek tarafların istemi üzerine gerekse resen taraflara yemin teklifinde bulunamaz. Boşanma davalarında yemin olmaz.

Boşanma davalarında hakim kanıtları serbestçe taktir eder tarafların ikrarına bağlı değildir.

Boşanma ve ayrılık davalarında bu davaların ferileri hakkında tarafların anlaşmaları, protokolleri hakim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

Boşanma davaları Aleni yapılır. Tarafların istemi üzerine hakim tarafından şartların uyması durumunda hakim duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.

Boşanma davalarında arabuluculuk yasal olarak mümkün değildir. Ancak tarafların barışmaları veya çekişmeli boşanma davasının anlaşmalı boşanma davasına çevrilmesi gibi konularda hakim taraflara uygun bir süre verebilir. Ya da taraflara bilirkişi gönderebilir.

Boşanma davası konusunda uzman ekibimizle tanışın;

Demir Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak boşanma davaları  konusunda Ankara’da avukatlık hizmeti vermekteyiz. Bize iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.          

                                                            DEMİR HUKUK VE DANIŞMANLIK