nakafa cevap

Evlilik birliği devam ederken eşlerden birisi boşanma davası açmayıp bunun yerine tedbir nafakası talebinde bulunabilir. nafaka cevap dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO: 2017/…esas

DAVACI: A. Ç (T.C  ……), adres

VEKİLİ: Av. …., adres

DAVALI: C. Ç (T.C ……..), adres

VEKİLİ: Av. Okan Demir

DAVA: Tedbir Nafakası

KONU:  Cevap dilekçesi

AÇIKLAMALAR:

Davacı tarafın açmış olduğu yersiz davanın tamamına itiraz ediyoruz. Davayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Sayın mahkemenizce görülmekte olan davanın usul ve yasaya aykırı açıldığını düşünmekteyiz şöyle ki;

Müvekkillim ile davacı taraf aynı evde ikamet etmektedir. Müvekkillim ile davacı tarafın müşterek hanede ikamet ettiğine dair davacı vekilince açılan eldeki davadaki dava dilekçesinde bu husus açıkça görülmektedir.  Davacı tarafın dava dilekçesinde iddia etmiş olduğu gibi müvekkilimin davacının hiçbir ihtiyacını karşılamadığına dair iddiaları doğru değildir.

Müvekkilim davacı eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Davacı yanın bu iddialarının asılsız olduğu sayın mahkemenizce yapılacak olan yargılama sonucu açığa çıkacaktır. Özellikle sayın mahkemenize bildireceğimiz tanıklarımız dinlendiğinde müvekkilimin davacının tüm ihtiyaçlarını karşıladığı ortaya çıkacaktır.

Davacı yanın müvekkilimin başka bir bayan ile ilişkisi olduğu yönündeki beyanları kesinlikle doğru değildir. Müvekkillim 65 yaş üstü olup namazında ve niyazında olan hacı bir kişidir. Müvekkillim evine ailesine sadık bir kişidir. Müvekkillim davacı tarafça bu iftiralara maruz kaldığı için çok özgündür. Müvekkilim 40 yıllık hayat arkadaşı olan davacı eşi tarafından bu asılsız itham ve beyanlara maruz kaldığı için çok üzülmektedir.

Müvekkilimin yaşı hayat tarzı dini bütünlüğü dikkate alındığında ve sayın mahkemenizce yapılacak olan araştırmalarda ve dinlenilecek tanık beyanları ile bu hususun müvekkilime atılan bir iftira olduğu açığa çıkacaktır. Kaldı ki davacı vekilince sayın mahkemenize sunulan dava dilekçesinde ve eklerinde bu asılsız hususu destekleyici herhangi bir delil sunulamamıştır. Davacı yan iddialarını soyut ve temelsiz iddialara dayandırmaktadır.

Davacı yanın dava dilekçesinde müvekkillimin yüksek kira geliri olduğu yönündeki iddiası asılsızdır. Davacı taraf müvekkillimin aylık 10.000,00 TL kira gelirinin olduğunu iddia etmiştir. Ancak dilekçemizin ekinde sunmuş olduğumuz kira kontratı incelendiğinde müvekkillimin aylık 3.000,00 TL kira geliri olduğu anlaşılacaktır. Bu haliyle davacı tarafın asılsız iddialarla sayın mahkemenizi yanıltmaya çalıştığı görülmektedir.

Davacı taraf dava dilekçesinde müvekkillimin maddi durumunun çok iyi olduğunu söylemiştir. Ancak müvekkillimin borçları konusunda herhangi bir beyanda bulunmamıştır. Müvekkillim çevresindeki birçok kişiye borcu vardır. Ayrıca dilekçemizin ekinde sunmuş olduğumuz belgede müvekkillimin vergi dairesine yüklü bir borcunun olduğu görülecektir.

Sayın mahkemenizce sunmuş olduğumuz deliler araştırıldığında ve yapılacak olan yargılama sonucunda müvekkillimin davacı tarafça iddia edildiği şekilde mal varlığının olmadığı yüklü miktarda borcunun olduğu ortaya çıkacaktır.

DELİLLER :

  • Kira sözleşmesi
  • Vergi borcu yazısı
  • Bildireceğimiz tanık isim ve adresleri
  • İlgili kollukça yapılacak sosyal ve ekonomik araştırma
  • Ve sair her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM:

Sayın mahkemenizden yersiz açılan davanın esastan reddine karar verilmesine; yargılama giderleri ve harçların davacı üzerinde bırakılmasına tarafımıza vekâlet ücreti hükmedilmesine karar verilmesini vekâletten arz ve talep ederim.15.12.2017

                                                                                                                Davalı Vekili

                                                                                                           Av. Okan DEMİR

EKLER:

  • Kira sözleşmesi
  • Vergi borcu yazısı
  • Onanmış Vekâletname

Nafaka Davası için Boşanma Avukatı;

Demir Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak boşanma ve nafaka davaları konusunda Ankara’da avukatlık hizmeti vermekteyiz. Nafaka davaları için nafaka cevap dilekçesi hazırlama konusunda Bize iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

DEMİR HUKUK VE DANIŞMANLIK