terk sebebiyle boşanma örneği

Bu yazımızda terk sebebiyle boşanma davası örneği hazırlayarak dava açmayı düşünen veya davalı durumda bulunacak kişilerin yargılama sırasında karşılaşılacak durumlar için öngörü edinmelerini amaçladık.

MAHKEME: ANKARA..AİLE MAHKEMESİ

DOSYA NO:2012/… ESAS

DAVACI: ALİ VARLI

VEKİLİ: Av. Okan DEMİR-  Korkutreis Mah. Atatürk Bulv. No:44/7Sıhhiye, Çankaya/Ankara

DAVALI: AYŞE VARLI

VEKİLİ: Av.   ……

DAVA: Terk Sebebiyle Boşanma davası (TMK 164. Göre Boşanma)

DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Müvekkilim ile davalı 2010 yılında evlenmişlerdir. Bu evliliklerinden çocukları bulunmamaktadır. Davacı müvekkilim 7 aydır ayrı yaşadıkları davalıya Ankara.. Aile Mahkemesi 2012/.. D.iş dosyası ile eve dön ihtarı gönderilmesine rağmen davalı eve dönmemiştir. Talebimiz tarafların TMK 164 göre terk sebebiyle boşanmalarıdır.

CEVAP DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı tarafın ayrı ev tutmaması anne ve babası ile aynı evde oturmaya zorlaması sebebiyle, davacının eve dön ihtarı samimi değildir. Boşanma ile 25.000,00 TL maddi ve 25.000,00 TL manevi tazminat ve  aylık 400,00 TL nafaka talebi vardır.

YARGILAMA:

– Tarafların sosyal ekonomik durumları araştırıldı. Davacının kendi evi var, sigortalı bir işte çalışıyor evinde yalnız yaşıyor. Davalı kadın 2 yıldır ailesi ile yaşıyor. Sigortalı bir işte asgari ücret ile çalışıyor.

-Davacı müvekkilimizin tanıkları mahkemece dinlendi. Mahkemece dinlenen tanıklarımız; davalı kadının evliklerinin ilk yılından sonra 2012 yılı nisan ayında evi terk ettiği davacının barışma çabalarına rağmen davalının eve dönmediği ailesi ile birlikte yaşamaya devam ettiği, işe girdiği çalıştığı, aracılara eve dönmek istemediğini boşanacağını söylediği, şeklinde beyanda bulundular.

– Davalının tanıkları ise; davacının davalı ile ilgilenmediği, hastaneye götürmediği, tarafların 2 yıldır ayrı yaşadıkları,  tarafların evliliklerinin ikinci yılında davalının davacıya ayrı eve çıkmak istediğini bildirdiği davacının bunu kabul etmemesi sonucu davalının 2012 yılı mayıs ayında ailesinin yanına geldiği 2 yıldır ailesi ile yaşadığı, davalının işe girip çalışmaya başladığı, davacının davalıya başını örtmesi için baskı yaptığı,  tarafların barışması için insanların araya girdiği, şeklinde beyanda bulundular.

–  Sayın Mahkemece, davacı müvekkilimiz adına yapmış olduğumuz eve dön ihtarı olan Ankara.. Aile Mahkemesi 2012/.. D.iş dosyası getirilip incelenmiştir. Talep tarihimizin 17.08.2012 Mahkemenin kararının tarihi: 18.08.2012 tarihi olduğu, ihtarımızda evin tüm eşyalarının ve mefruşatının tam olduğu evin kapsının sürekli açık olduğu kapalı olması durumunda anahtarın ….. mahalle muhtarı. Ahmet …. olduğu evde yalnız davacının yaşadığı şeklinde açıklayıcı beyanların olduğu ihtara davacının eve dönmesi için taksi ücreti harçlık olarak 100 TL eklendiği, eve dön ihtarının ve paranın PTT görevlisi tarafından bizzat davalı kadının imzası ile  25.08.2012 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

– Davalı kadına yapılan tebligattan sonra davalı kadın hiçbir girişimde ve beyanda bulunmamıştır. ( Eve dönmemesi gereken 2 aylık süre içerisinde davalı kadın müşterek haneye dönmemiştir.)

MAHKEMENİN KARARI:

Davanın kabulüne karar verilerek, tarafların TMK 164. maddesi uyarınca terk sebebiyle boşanmalarına karar verildi.

Davalı kadın lehine hiçbir nafaka ve tazminata hükmedilmedi.

DEĞERLENDİRME:

Terk sebebiyle boşanma davası örneği isimli bu yazımızda siz sevgili okurlarımıza ve değerli müvekkil adaylarımıza evi terk eden eşe karşı açılması gereken ve özel boşanma sebebi olan terke ilişkin somut bir boşanma davasında ne tür işlemler yapıldığı ve dava sürecinin nasıl cereyan ettiğini anlatmaya çalıştık.

Terk sebebiyle boşanma davası örneği hazırlayarak dava açmayı düşünen veya davalı durumda bulunacak kişilere öngörü kazandırma gayesi güttük.

Boşanma Avukatı Olarak Bize Ulaşın

Terk sebebiyle boşanma davası teknik ve mutlak şekil şartları olan bir dava çeşidi olması nedeniyle bu davayı açmak isteyen tarafların mutlaka bir boşanma avukatı desteğine ihtiyacı olduğu şüphesizdir.

Ankara boşanma avukatı olarak, oluşabilecek usul sıkıntılarını bertaraf etmek için gerekli tüm önlemlerimizi almaktayız.

                                                                 DEMİR HUKUK VE DANIŞMANLIK

Ayrıca;