evlat edinme

Bu yazımızda evli çiftlerin ergin olmayan küçüğü evlat edinmelerinin şartlarını ve evlat edinme davası sonuçlarını açıklamaya çalıştık.

 A) Evlat Edinme Davası Şartları:

Türk Medeni Kanunu’nun 306. maddesi ve devamında evli eşlerin evlat edinme şartları ve usulleri düzenlenmiştir. Evlat edinmek isteyen evli çiftler için şu şartlar aranmıştır:

 • Çocuğun, evlat edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması,
 • Evlat edinmenin her halde çocuğun yararına bulunması ve evlât edinenin diğer çocuklarının yararlarının, hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi,
 • Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de otuz yaşını doldurmuş bulunmaları,
 • Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilenden en az 18 (on sekiz) yaş büyük olması,
 • Ayırt etme gücüne sahip olan çocuğun rızasının alınması
 • Küçüğün ana ve babasının rızasının bulunması (Kim olduğu veya uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunuyorsa, küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmiyorsa rıza aranmaz) gerekmektedir.

Bu şartların yerine getirilmesi halinde, mahkeme kararıyla birlikte evlat edinme ilişkisi kurulmuş olur.

Özellikle, evlat edinmek isteyenler ile evlat edilecek olan çocuk aile gibi birlikte yaşıyorlarsa ve bu durum, mahkemede ispatlanmışsa hakim yukarıdaki şartların gerçekleştiğine kanaat getirirse, dava olumlu sonuçlanacaktır.

Ayrıca, böyle bir durum yoksa, evli çiftler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı yerleşim yerlerindeki İl Müdürlüklerine başvurarak evlat edinme başvurusu yapabilirler. Bu durumda, evlat edinmek isteyen aileye verilen çocuk ile ana baba çocuk bağının kurulması, uygun ebeveynlik özelliklerini gösterme becerisi, yeni bireyin katılmasının aile dinamiklerine ve çocuğa etkisi, çocuğun, gelişim, sağlık, eğitim durumu… gibi hususlar dikkate alınarak 1 yıl süreyle çocuğun aile tarafından bakım ve eğitim süreci kurum denetiminde geçirilmişse, evlat edinme davası ile evlat edinme gerçekleşmiş olmaktadır.

Evlat edinme davası, eşlerden birinin veya evlat edinecek kişinin oturma yeri Aile Mahkemesinde açılır ve maktu harca tabidir.

B) Evlat Edinme Davasında Araştırma

Evlât edinmeye, ancak esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların kapsamlı biçimde araştırılmasından, evlât edinen ile edinilenin dinlenmelerinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından sonra karar verilir.

Araştırmada özellikle evlât edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı ilişkileri, ekonomik durumları, evlât edinenin eğitme yeteneği, evlât edinmeye yönelten sebepler ve aile ilişkileri ile bakım ilişkilerindeki gelişmelerin açıklığa kavuşturulması gerekir.

Evlât edinenin altsoyu varsa, onların evlât edinme ile ilgili tavır ve düşünceleri de değerlendirilir.

C) Evlat Edinme Davası ve Sonuçları

 • Ana ve babaya ait olan haklar ve yükümlülükler evlât edinene geçer.
 • Evlâtlık, evlât edinenin mirasçısı olur.
 • Evlâtlık küçük ise evlât edinenin soyadını alır. Evlât edinen isterse çocuğa yeni bir ad verebilir. Ergin olan evlâtlık, evlât edinilme sırasında dilerse evlât edinenin soyadını alabilir.
 • Eşler tarafından birlikte evlât edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin nüfus kaydına ana ve baba adı olarak evlât edinen eşlerin adları yazılır.
 • Evlâtlığın, miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için evlâtlığın naklen geldiği aile kütüğü ile evlât edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulur. Ayrıca evlâtlıkla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı her iki nüfus kütüğüne işlenir.
 • Evlât edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlâtlık istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz.

Evlat Edinme Davası Avukat:

Ankara’da evlat edinme davası açacak müvekkil adayımız bize iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

                                                                                        DEMİR HUKUK VE DANIŞMANLIK

Ayrıca;

 • Evlat edinme davası ile ilgili somut bir dava incelemesini konu ettiğimiz Evlat Edinme Davası Örneği isimli yazımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.