evlat edinme örneği

Bu yazımızda evlat edinme davası örneği hazırlayarak dava açmayı düşünen veya davalı durumda bulunacak kişilerin yargılama sırasında karşılaşılacak durumlar için öngörü edinmelerini amaçladık.

MAHKEME: ANKARA..AİLE MAHKEMESİ

DOSYA NO:2015/… ESAS

DAVACILAR: 1-Ayşe VARLI 2- Ali VARLI

VEKİLİ: Av. Okan DEMİR-  Korkutreis Mah. Atatürk Bulv. No:44/7Sıhhiye, Çankaya/Ankara

DAVALILAR: 1-ÖMER VARLI 2- HÜRİYE VARLI

VEKİLİ: Av.   ……

DAVA: Evlat Edinme

DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Müvekkillerimiz 22 yıldır evli olup bu evliliklerinden çocukları bulunmamaktadır. Davalıların çocuğu Okan’ı doğduğu günden beri bakıp gözetmektedirler ve bütün ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Davalılar, küçüğün evlat edinmesine rıza göstermektedirler davacıların sosyal ekonomik durumları iyidir. Küçük Okan’ının evlat edinmesine karar verilmesi talep edilmektedir.

CEVAP DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davalılar davayı kabul ettiklerini davacı ile davalı Ömer’in kardeş oldukları küçük Okan’ının evlatlık olarak verilmesine rıza gösterdiklerini beyan etmişler.

YARGILAMA:.

– Tarafların sosyal ekonomik durumları araştırıldı. Davacıların ekonomik durumlarının iyi olduğu, müstakil bahçeli 3+1 evlerinin olduğu kombili, düzenli hijyenik bir ev olduğu. Küçük Okan’ın ayrı odasının olduğu, davacı Ali’nin sigortalı olarak çalıştığı 2010 model ford fiesta marka arabasının olduğu, kira gelirinin olduğu, davacı Ayşe’nin ev hanımı olduğu kollukça yapılan araştırmada tespit edilmiştir.

– Küçük Okan’ının okul kaydı ilgili okulundan istenilmiş ve dosya arasına alınmıştır. Küçük Okan’ın ilkokul 1. sınıfta okuduğu eğitim durumunun iyi olduğu tespit edilmiştir.

-Davacı müvekkilimizin tanıkları mahkeme huzurunda; davalı Ömer ile davacı Ali’nin kardeş oldukları, davacının çocuğu olmadığı için davalı abisinin 4 çocuğundan biri olan Okan’ı doğumdan hemen sonra davacılara verdiği, küçüğü davacıların büyüttüğü, küçüğün davacıları anne ve baba olarak bildiği, davacıların küçüğe çok iyi baktığı, iyi şartlarda yetiştirildiğini beyan etmişlerdir.

– Duruşmada dinlenen davalılar; küçük Okan’ın evlatlık olarak verilmesine rıza gösterdiklerini beyan ettiler. Küçüğün, davacıları anne ve baba olarak bildiğini, kendilerine amca ve yenge dediğini, diğer kardeşlerin de birbirlerini kuzen olarak bildiğini, davacıların Okan’a iyi baktığını davayı kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.

-Küçüğün evlat edinilmesi konusunda sosyal inceleme raporu alınıyor, alınan raporda küçüğün evlat edinilmesinin duygusal, zihinsel, psikolojik, ve sosyal gelişimi açısından yüksek yararına olduğu  rapor edilmiştir.

–  Sayın Mahkemece tarafların okul- eğitim durumlarının tespiti için ilgili yerlere müzekkere yazıldı, davacı Ali’nin lise mezunu olduğu davalı Ayşe’nin de orta okul mezunu olduğu tespit edilmiştir.

MAHKEMENİN KARARI:

Davanın kabulüne karar verilerek küçük Okan’ın davacılar tarafından birlikte evlat edinilmesine karar verilmiştir.

DEĞERLENDİRME:

Evlat edinme davası örneği isimli bu yazımızda siz sevgili okurlarımıza ve değerli müvekkil adaylarımıza eşlerin birlikte evlat edinmesine ilişkin somut bir evlat edinme davasında ne tür işlemler yapıldığı ve dava sürecinin nasıl cereyan ettiğini anlatmaya çalıştık.

Evlat edinme davası örneği hazırlayarak dava açmayı düşünen veya davalı durumda bulunacak kişilere öngörü kazandırma gayesi güttük.

Evlat Edinme Davası teknik bir dava çeşidi olup mutlak usuller ve sürelere uyulması gereken bir dava çeşididir. Bu davayı açmak isteyen kişilerin hızlı ve doğru sonuç almaları için bir avukat desteğine ihtiyaçları olduğunu unutmamaları gerekmektedir. Evlat edinme davası açmak isteyen müvekkillerimizin mahkeme aşamasında karşılaşacakları tüm sorun ve aksilikleri bertaraf etmek için gerekli tüm önlemlerimizi almaktayız.

                                                                  DEMİR HUKUK VE DANIŞMANLIK

 

Ayrıca;