bekleme süresinin kaldırılması

A. Bekleme Süresinin (İddet Müddeti) Kaldırılması Davası Niçin Açılmalı?

Evlilik birliği boşanma ile bitmiş olan kadın taraf evliliğin bitmesinin üzerinden 300 gün geçmeden evlenemez.

Bu yasak Medeni Kanun 132. Maddesinde:

‘’Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez.

Doğurmakla süre biter.

Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.’’ şeklinde düzenlenmiştir.

Kadın bu süreye uymaz ve evlenirse evlilik geçerli olmakta ancak, yeni evliliği içinde çocuk doğurması çocuğun soy bağının tespitinde sorunlara neden olacaktır. Dolayısıyla soy bağı karışıklığının önüne geçmek için bu yasak düzenlenmiştir. 

Şöyle ki; Medeni Kanun 285. Maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen babalık karinesine göre: ‘’Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır.’’

Kadının bu süre geçmeden yeniden evlenmesi ve çocuk doğurması halinde; yukarıda bahsettiğimiz iki karine çatışacak ve çocuğun hangi kocaya ait olduğu konusunda karışıklık söz konusu olacaktır.

Her ne kadar Medeni Kanun 290. Maddesinde :

‘’Çocuk evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğmuş ve ana da bu arada yeniden evlenmiş olursa, ikinci evlilikteki koca baba sayılır.

Bu karine çürütülürse ilk evlilikteki koca baba sayılır.’’ Şeklinde bir çözüm yolu getirilmiştir.

Ancak, ikinci evlilik içinde doğan çocuk, evliliği devam eden kocaya bağlanacaktır. Var olan evlilikteki koca bu durumu reddederse soy bağının reddi davası açması gerekeceğinden baya meşakkatli hukuki durumlarla karşılaşılacaktır.

İşte kanunun kadının 300 gün bekleme süresi koymasının amacı budur. Evlilik birliği biten kadın yeniden evlenmek arzusunda ise bekleme süresinin kaldırılması davası açarak boşandığı eşinden hamile olmadığını ispatlarsa bu süreyi beklemesine gerek kalmayacaktır.

B. DavanınUsulü

Bekleme süresinin kaldırılması davası aile mahkemesinde görülmektedir. Dava açıldıktan sonra mahkeme tarafından kadının hamile olup olmadığına dair doktor raporu alınması için hastaneye sevki yapılmaktadır. Davadan önce alınmış hamile olmadığını gösteren evraklara mahkeme bağlı değildir, mutlaka hastaneye sevk yapılmaktadır.

Uygulamada bekleme süresinin kaldırılması davasında tensip ile evlenmeye izin isteyen kadın hastaneye sevk edilip hamilelik konusunda jinekolog’a muayene olur. Hamilelik testi yapılır(kan testi ve ultrason incelemesi), sonuca göre hastane rapor düzenleyip mahkemeye gönderir. Mahkemede izin isteyen kadının hamile olmadığı tespit edilirse dosya üzerinden bekleme süresi kaldırılır ve evlenmeye izin kararı verilir. Bu karar mahkemece ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilir. Bu dava hasımsız dava olduğu için uygulamada taraflara tebliğ durumu olmaz bir haftada sonuçlanan bir dava çeşididir.

Hastane raporuna göre hamile olmadığı tespit edilen kadın için artık 300 günlük bekleme süresi söz konusu olmayacak ve mahkemece bu süre kaldırılacaktır.

Evlilik birliğini sona erdirmiş olan çiftler yeniden evlenmek isteyebilirler. Böyle bir durumda kadın 300 günlük bekleme süresinin kaldırılması davası ile sürenin mahkemece kaldırılmasını isteyebilir. Artık bu durumda hamile olup olmadığının tespitine gerek yoktur, mahkemece bekleme süresi hemen kaldırılacaktır.

C. Bekleme Süresinin (İddet Müddeti) Kaldırılması Davası Avukat

Bekleme süresinin kaldırılması davası ile evlenme izni almak, boşanmış kadınların yeniden evlenmek istemesi durumunda açılması son derece önemli bir dava çeşididir. Demir Hukuk ve Danışmanlık olarak evlenmeye izin davası için gerek danışmanlık hizmeti gerekse vekillik konusunda süreci hızlı ve sorunsuz ilerlemesi için gereken her türlü hukuki desteği vermekteyiz.

                                                                                   Demir Hukuk ve Danışmanlık