Bu yazımızda özel hayatın gizliliğini ihlal suçu nun basit ve nitelikli şekilleri ile Görüntü ve seslerin ifşası suçu incelenmiştir.

TCK 134. maddesinde iki ayrı suç tipine yer verilmiştir. Maddenin ilk fıkrasında, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu nun temel şekli ve nitelikli şekli düzenlenmiştir. Maddenin 2. fıkrasında ise, kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü ve seslerin ifşa edilmesi ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.

TCK 134  Maddesi ‘’ (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat arttırılır.

(2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü ve sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayınlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.’’ şeklinde düzenlenmiştir.

İnsanın toplumsal bir varlık olması sebebiyle yaşamın iki yönü bulunmaktadır. Bunlardan biri genel yaşam alanı, ötekisi ise özel yaşam alanıdır. Özel hayat, kişinin hayatının diğer insanlar tarafından öğrenilmesini istemediği, diğerlerinden gizli kalmasını istediği alandır.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, kişinin özel hayata giren bir hususun başkaları tarafından öğrenilmesiyle oluşur. Örneğin, kişinin gizli kalmasını istediği cinsel hayatının öğrenilmesi, günlüğünün okunması, dinsel inancı gibi gizli kalması gereken hususların öğrenilmesi bu suçu oluşturacaktır. Ayrıca, bu gibi hususların kaydedilmesi suçun nitelikli halini oluşturur ve daha fazla ceza alınmasına sebep olmaktadır.

Görüntü ve seslerin ifşası suçu, gizli kalması gereken hususların başkası tarafından öğrenildikten sonra ifşasıyla, yayınlanmasıyla oluşur. İfşanın ne şeklide gerçekleştiğinin bir önemi yoktur, önemli olan gizli hayatın içeriğinin başkaları tarafından öğrenilmesine sebebiyet vermektir.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu nun soruşturması ve kovuşturması şikayete tabidir. Ayrıca uzlaştırma kapsamında bir suç olup uzlaştırma girişiminde bulunulmadan kovuşturmaya başlanmayacaktır.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu avukat

Ankara’da ceza avukatlığı yapan hukuk büromuzla irtibata geçerek yardım talep edebilirsiniz. Keza, hem özel hayatın gizliliğini ihlal suçu nun nitelikli halleri hem de görüntü ve seslerin ifşası suçunun yaptırımlarının ağır olması sebebiyle ceza avukatından  yardım almanız, suç ve cezanın sonuçlarına etkisi bakımından faydalı olacaktır.