Bu yazımızda OHAL KHK ları ile kamu görevinden çıkarılanlar, ilişiği kesilen öğrenciler ve kapatılan kurum ve kuruluşların OHAL Komisyonuna başvuru hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Ohal Komisyonuna kimler başvurabilir?

Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilettan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler ile öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütebeleri alınan emekli persnel başvuru yapabilecektir.Başvuruların şahsen veya avukat aracılığılayla yapılması gerekmektedir.

Kapatılan kurum ve kuruluşlar için ise başvuru yapma yetkisi, kapatılma tarihi itibariyle kurum ve kuruluşu temsile yetkili yasal temsilcisi veya avukat tarafından yapılabilir.

Ohal Komisyonuna hangi konularda başvuru yapılabilir?

OHAL Komisyonuna;

  1. Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi.
  2. Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi.
  3. Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması.
  4. Emekli personelin rütbelerinin alınması.

konularında başvuru yapılabilecektir.

Ohal Komisyonuna başvuru süresi var mıdır?

Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde;

Bu tarihten sonra yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak ise Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren altmış gün içinde yapılması gerekir.

Ohal Komisyonuna başvuru usulü

OHAL Komisyonuna başvuru;  https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr/  internet sitesinde yer alan OHAL Komisyonuna başvuru formu doldurulup alınan çıktı, imzalanarak valiliklere veya en son görev alınan kuruma yazılı olarak yapılmalıdır.

Görüldüğü gibi Ohal Komisyonuna direk başvuru kabul edilmemiştir. Ayrıca, ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlüler ise bulundukları ceza infaz kurumu aracılığıyla başvuru yapabilirler.

Yapılan başvuru sonucu valilik veya ilgili kurum tarafından başvuru tarih ve numarasının yer aldığı başvuru çıktısı başvurucuya verilmektedir. Başvuru tarihi, valiliklere veya ilgili kurumlara başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilir.

Başvuru Formuna; başvurucuya ait nüfus cüzdan fotokopisi ve varsa başvuruyla ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti de eklenmelidir.

OHAL Komisyonuna Başvuru Avukat

OHAL Komisyonuna başvuru hakkında Ankara’da bulunan hukuk büromuzdan avukatlık hizmeti alabilisiniz.

hakkındaki makalelerimize de göz atmanızı tavsiye ederiz.