23 Ocak 2017 tarih ve 685 sayılı KHK  gereğince OHAL Komisyonu kurulmuş ve aynı kararnamede OHAL Komisyonu Başvurusunun Kabulü ve Uygulaması’na ilişin düzenlemeler yapılmıştır. Bu yazımızda OHAL Komisyonu Başvurusunun Kabulü ve Uygulaması hakkında genel bilgilere değinilmiştir.

1- Kamu görevlisinin başvurusunun kabulü

Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde karar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Bu şekilde bildirilen personelin atama teklifleri; statüleri, unvanları ve yürüttükleri görevler itibarıyla başka kurumlarda görevlendirilmeleri mümkün olmayanlar hariç olmak üzere;

Daha önce istihdam edildikleri kurumlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında eski statülerine ve unvanlarına uygun kadro ve pozisyonlara yerleştirilirler.

Bu yerleştirmeler Devlet Personel Başkanlığı tarafından ikamet ettikleri il dikkate alınarak onbeş gün içinde yapılması öngörülmüştür.

2- Yöneticilik görevinde bulunan kamu görevlisinin başvurusunun kabulü

Kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerden, yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, yöneticilik görevinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır.

Bu kapsamda yer alan personele ilişkin kadro ve pozisyonlar; atama teklifi gerçekleştirilen kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgililere ilişkin atama onaylarının alındığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır.

İhdas, tahsis ve vize edilmiş sayılan kadro ve pozisyonlar 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır.

3- Kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü

Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü halinde ilgili kanun hükmünde kararname hükümleri söz konusu kurum ve kuruluş bakımından. Tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte söz konusu kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

OHAL Komisyonu Kararlarına Karşı İptal Davası Avukat

Demir Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak OHAL Komisyonu kararlarına karşı iptal davası konusunda Ankara’da avukatlık hizmeti vermekteyiz. Bize iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

hakkındaki makalelerimize de göz atmanızı tavsiye ederiz.