Ankara Boşanma Avukatı

 
Demir Hukuk & Danışmanlık Bürosu ve ankara boşanma avukatı olarak, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davaları ile  velayet, nafaka, tazminat, mal rejiminin tasfiyesi konularında avukatlık hizmeti vermekteyiz.

 

Boşanma davaları konusunda sunduğumuz hizmetler

  • Çekişmeli boşanma davası açılması
  • Anlaşmalı boşanma davası açılması
  • Boşanma davalarında davalı vekilliği
  • Mal rejiminin tasfiyesi davası açılması
  • Nafaka ve tazminat davaları
  • Yabancı mahkeme başanma kararının tanıma ve tenfizi
  • Velayet davaları açılması
  • Nafaka ve tazminat alacaklarının tahsil işlemleri yapılması
  • Evden uzaklaştırılma kararı aldırma

 

Boşanma Davaları

Evlilik birliğinin mahkeme kararıyla sona erdirilmesini amaçlayan boşanma davaları, özellikle büyük kentlerdeki Aile Mahkemesi davalarının yaklaşık 1/3 ünü oluşturmaktadır.

Bu davaların 2 çeşidi vardır, bunlardan ilki tarafların anlaşarak uyuşmazlık konularını hazırladıkları protokol ile evlilik birliğini sona erdirdikleri anlaşmalı boşanma davasıdır. İkincisi ise tarafların çeşitli sebeplerden ötürü açtıkları çekişmeli boşanma davasıdır.

Boşanma davalarında çocukların velayeti, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, mal paylaşımı ile maddi ve manevi tazminat talepleri  dava içinde çözülmesi gereken en  önemli taleplerdir.

Bu sebeple, Boşanma ve Aile Hukuku ile ilgili bir uyuşmazlığın varlığı durumunda bu uyuşmazlığın bütün taraflar bakımından en adil ve sağlıklı şekilde çözülmesi için bu konuda uzman bir aile hukuku ve ankara boşanma avukatı nın danışmanlığına başvurmak gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davası – Avukatı

ankara boşanma avukatıAnlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu‟nun “Evlilik birliğinin sarsılması” kenar başlıklı 166. maddesinin 3. fıkra hükmünde düzenlenmiştir. Böylece, evlilik en az bir yıl sürmüş ise eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin açmış olduğu davanın diğer eş tarafından kabulü halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış olarak kabul edilmektedir.

Bu kapsamda boşanma kararı verilebilmesi için ise hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin özgürce oluştuğuna kanaat etmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların velayeti hususunda taraflarca düzenlenecek anlaşmayı uygun bulması zorunludur.

Hakim söz konusu anlaşma üzerinde tarafların ve çocukların menfaatine olmak kaydı ile gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Ancak böylesi bir durumda da yapılan değişiklikler ile ilgili tarafların tekrar anlaşmış olmaları gereklidir.

Çekişmeli Boşanma Davası – Avukatı

Bu tür davalar da ise anlaşmalı boşanmanın aksine kusur tespiti yapılmakta ve buna binaen karşı tarafa nafaka, tazminat ödemek zorunda kalabilir. Bu davayı kusurlu taraf da açabilir, kusur velayet, nafaka ve tazminat konularında önemlidir.

Boşanma Nedenleri:

Boşanma sebepleri genel ve özel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

1-Genel boşanma sebebi: evlilik birliğinin temelinden sarsılması

2- Özel boşanma sebepleri: zina, hayata kast ve pek kötü vaya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl sağlığı nedenine dayalı boşanma davası

-Genel boşanma sebebi: Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

Tarafların artık evliliğin kendisi için çekilmez bir hal aldığını beyan etmesi ve ispatı üzerine bu sebeple boşanma davası açabilecektir. Bu boşanma sebebi kanunumuzda temel boşanma sebebidir, dolayısıyla aşağıda da belirteceğimiz çekişmeli boşanma sebepleri var olsa dahi özel boşanma sebebiyle birlikte de terditli olarak açılabilecektir.

-Özel boşanma sebepleri

1-Zina:

Eşlerden birinin, karşı cinsten biriyle cinsel ilişkiye girmesi şarttır. Cinsel ilişkiye girilmeden öpüşme ve benzer davranışlar zinayı oluşturmaz, ancak sadakatsizlik sebebine dayanılarak dava açılabilir.

Zina eyleminin uzun süreli olması gerekmez, bir kez dahi olsa cinsel ilişki kurulması zina nedeniyle dava açmak için yeterlidir.

Zinanın ispat edilmesi gerekir. Eşin cinsel ilişki sırasında yakalanması ve görülmesi şart değildir. Çocuk yapma yeteneğine sahip olmayan kocanın eşinin hamile kalması, eşlerden birinin zührevi bir hastalığa yakalanması gibi durumlarda da zina sebebiyle boşanma davası açılabilir.

Bu sebebe dayanacak eşin bu sebebi öğrenmesinden itibaren 6 ay, her halde bu sebebin doğmasından itibaren 5 yıl içinde davayı açması gerekmektedir.

2- Hayata kast, pek kötü vaya onur kırıcı davranış:

Eşlerden birinin diğer eşi öldürmeye teşebbüs etmesi halinde bu sebeple dava açılabilecektir. Hayata kast mutlak(kesin) boşanma sebeplerindendir. Öldürmeye teşebbüsün eşe karşı yapılması gerekir, yoksa eşin yakınlarına karşı yapılan eylem bu sebeple boşanma konusu olmaz ancak evliliğin temelinden sarsılması nedenine dayanarak dava açılabilir.

Pek kötü veya onur kırıcı davranış ise zulüm ve işkence anlamına geldiği gibi , namus ve onura, şerefe yönelik davranışları da kapsar. Bu sebebe dayanacak eşin bu sebebi öğrenmesinden itibaren 6 ay, her halde bu sebebin doğmasından itibaren 5 yıl içinde davayı açması gerekmektedir.

3- Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme:

Eşlerden birinin evliliği çekilmeyecek hale getirecek küçük düşürücü bir suç islemesi halinde bu sebeple boşanma davası açılabilir. Küçük düşürücü suça hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, rüşvet gibi suçlar sayılabilir.

Haysiyetsiz hayat sürme, toplumca hoş görülmeyen ahlak dışı davranışlardır. Bu davranışlara, ayyaşlık, kumarbazlık, uyuşturucu madde kullanma, eş cinsel hayat gibi davranışlar sayılabilir.

4- Terk nedenine dayalı boşanma davası:

Eşlerden biri evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı sebep olmaksızın ortak konuta dönmediği taktirde boşanma davası açılabilecektir.

5- Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası:

Eşlerden birinin evlilik birliği içinde akıl hastalığına yakalanması halinde bu durumun diğer eş için evlilik birliğini çekilemez hale getirmesi halinde  ve hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

Ankara Boşanma Avukatı

Demir Hukuk & Danışmanlık Bürosu ve ankara boşanma avukatı olarak anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, velayet, nafaka, tazminat ve diğer tüm aile hukuku işleri konusunda avukatlık hizmeti vermekteyiz. Bize iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.