Kişinin kaçmayacağına ve delilleri karartmayacağına olan inancın varlığı halinde soruşturma aşamasında Sulh Ceza Hakimliği, kovuşturma aşamasında ise mahkemece belli yükümlülükler ve yasaklamaların öngörülerek şüpheli veya sanığın serbest bırakılması durumuna adli kontrol denir. Bu yazımızda adli kontrol kararının kaldırılması için adli kontrol kararına itiraz dilekçesi hazırlanmıştır.

                               ANKARA 4. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’ NE

                                                   Gönderilmek Üzere

                                ANKARA 3.SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’ NE

 

SORUŞTURMA NO     :

SORGU NO                     :

ŞÜPHELİ                         :

MÜDAFİİ                        : Av.Okan DEMİR

                                            İlkiz Sk. No:28 Dr:7 Sıhhiye/ANKARA

İSNAT EDİLEN SUÇ     :

ADLİ KONTROL KARARININ

VERİLDİĞİ TARİH        :

KONU                                 :Adli Kontrol Kararına İtirazımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR              :

Müdafisi olduğum şüpheli …….   ………….. suçunu işlediğinden bahisle  ../…/2017 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Ankara …Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiş akabinde Mahkemece yapılan sorgulama neticesinde şüphelinin Yurtdışına Çıkmaktan Yasaklanmasına ve her hafta Çarşamba ve Pazar günleri ikametgâhına en yakın polis karakoluna müracaat edip imza atması suretiyle adli kontrol altında bulundurulmasına karar verilmiştir. Şüphelinin dosyada suçu işlediğine dair somut deliller mevcut değilken hakkında böyle bir karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle şüphelinin yurt dışına çıkmaktan yasaklanması ve ikametgâhına en yakın polis karakoluna müracaat edip imza atması beklenen yarardan çok daha büyük mağduriyet ortaya çıkacaktır.

Şüpheli, sabit bir ikametgâh sahibi olması, bu nedenle kaçmasının da söz konusu olmaması, ifadelerindeki samimiyetten anlaşılacağı üzere delillerin karartılması gibi bir durumun bulunmaması sebebiyle şüphelinin adli kontrol altına alınmasına ilişkin kararın kaldırılmasını isteme zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         :TCK, CMK ve sair mevzuat

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, şüpheli ……. suçunu işlemediğinden şüpheli hakkında verilmiş olan adli kontrol kararına itiraz ediyor ve  Yüce Hakimliğiniz’den itirazımızın kabulü ile adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. ../…/2017

                                                                                               Şüpheli Müdafii

                                                                                             Av. Okan DEMİR 

 

 

Adli kontrol kararına itiraz dilekçesi avukat

Ankara’da bulunan ve ceza avukatlığı yapan büromuzdan adli kontrol kararına itiraz edilmesi veya adli kontrol kararına itiraz dilekçesi hazırlanması için yardım talebinde bulunabilirsiniz.